24.03.2023. 09:07:50 - Pregrada.info

Održana prva radionica u sklopu projekta "Mladi u akciji"

U četvrtak 23. ožujka u Gradskoj vijećnici Grada Pregrade održana je prva radionica projekta "Mladi u akciji", koji se provodi u okviru Erasmus+ programa.

Nositelj je projekta Pregrada.info-Udruga za mlade, a partneri na projektu su Srednja škola Pregrada i LAG Zagorje-Sutla.

Opći je cilj projekta mladima ukazati na demokratske procese koji se odvijaju u njihovoj lokalnoj zajednici, na njima najbližoj i najrazumljivijoj razini, te im približiti metode neformalne participacije kroz provedbu zagovaračkih akcija. U dosadašnjem radu s mladima uočena je potreba i želja mladih za stjecanjem takvog znanja koje će im pružiti uvid u funkcioniranje demokratskih procesa, ali i mogućnost praktičnog djelovanja u zajednici, ne samo članstvom u različitim organizacijama, političkim strankama i njihovim pomladcima, nego i samostalnog.

Opći je cilj projekta mladima ukazati na demokratske procese koji se odvijaju u njihovoj lokalnoj zajednici, na njima najbližoj i najrazumljivijoj razini, te im približiti metode neformalne participacije kroz provedbu zagovaračkih akcija. U dosadašnjem radu s mladima uočena je potreba i želja mladih za stjecanjem takvog znanja koje će im pružiti uvid u funkcioniranje demokratskih procesa, ali i mogućnost praktičnog djelovanja u zajednici, ne samo članstvom u različitim organizacijama, političkim strankama i njihovim pomladcima, nego i samostalnog.

Aktivnosti koje će se provoditi u sklopu projekta aktivnosti su osnaživanja mladih u razumijevanju demokratskih procesa i institucija koje u tim procesima sudjeluju, a na prvoj su se radionici mladi mogli upoznati sa samim projektom, Erasmus+ programom, mobilnošću mladih i Youthpass certifikatom.

Aktivnosti koje će se provoditi u sklopu projekta aktivnosti su osnaživanja mladih u razumijevanju demokratskih procesa i institucija koje u tim procesima sudjeluju, a na prvoj su se radionici mladi mogli upoznati sa samim projektom, Erasmus+ programom, mobilnošću mladih i Youthpass certifikatom.

Nadalje, mladima su predstavljene aktualne mogućnosti participacije u lokalnoj zajednici, s posebnim naglaskom na projekt participativnog budžetiranja "Uzmi pare i napravi nešto za mlade", za koji su u proračunu Grada Pregrade osigurana sredstva u iznosu od 3.000,00 eura za financiranje realizacije jedne ideje koju su predložili i izabrali mladi.

Mladi su imali prilike upoznati se i s radom gradskih službi, pri čemu im je približen rad gradske službenice za mlade Petre Vdović, kojoj se mogu redovito obraćati sa svojim pitanjima i prijedlozima.