25.10.2022. 11:13:14 - Pregrada.info

ODRŽANE EDUKACIJE U OKVIRU PROJEKTA "VolontirAJMO zajedno kroz krizne situacije"

Na dvije dvodnevne edukacije partneri su radili na jačanju kapaciteta za odgovarajuće reagiranje na nastale krizne situacije (potrese, poplave, požare i sl.) kako bi lakše koordinirali budućim kriznim situacijama, aktivnostima i volonterima na području Zaboka, Pregrade i Donje Stubice.

Na prvoj edukaciji svi su partneri predstavili svoj djelokrug rada te izazove i potrebe s kojima se susreću na terenu. Također se povela i rasprava na temu informiranja javnosti u trenutku nastanka same krizne situacije.

Na drugoj edukaciji u grupama se raspravljalo i radilo na sistematizaciji aktivnosti dobrovoljnih vatrogasnih društva, gradskih društva crvenih križeva, gradova i ostalih organizacija civilnoga društva (udruga) u slučaju kriznih situacija, pri čemu su detektirane potrebe navedenih vrsta organizacija. Uz potrebe spomenutih organizacija mapirane su i usluge koje one pružaju. Nadalje, radilo se na definiranju izgleda i sadržaja smjernica djelovanja prilikom kriznih situacija.

U pripremi je provedba lokalnih radnih sastanaka na kojima će se izraditi smjernice, a organizirat će se i volonterske i građanske akcije, kao i simulacije kriznih situacija u trima gradovima - Zaboku, Pregradi i Donjoj Stubici.

Projekt provode, uz prijaviteljicu Mrežu udruga Zagor, partneri: Lokalna akcijska grupa Zagorje-Sutla, Hrvatski Crveni križ - Gradsko društvo Crvenog križa Zabok, Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Pregrada, Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Donja Stubica, Pregrada.info - Udruga za mlade, Multimedijalni centar STUB – KLUB, Grad Zabok, Grad Pregrada, Grad Donja Stubica, Dobrovoljno vatrogasno društvo Zabok, Dobrovoljno vatrogasno društvo Pregrada i Dobrovoljno vatrogasno društvo Donja Stubica.

Projekt "VolontirAJMO zajedno kroz krizne situacije" (UP.04.2.1.11.0275) sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Ukupna vrijednost projekta: 385.299,32 kuna, od čega je 15% iz Državnog proračuna Republike Hrvatske, a 85% iz Europskog socijalnog fonda.

Za više o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr.

Za više informacija: Ivana Radanović, ivana@zagor.info