21.02.2020. 15:22:00 - Grad Pregrada

Grad Pregrada kreće u izradu trećeg programa za mlade

Krajem kolovoza 2019. godine Grad Pregrada prijavio je projekt "Za mlade u Pregradi – Gradski program za mlade 2021-2025" ukupne vrijednosti 146.520,00 kuna na Javni poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2019./2020. godinu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Ovih dana pristigla je Odluka Ministarstva kojom je za provedbu projekta Gradu Pregradi i partnerskoj udruzi Pregrada.info odobreno bespovratnih 99 tisuća kuna. Projekt se odnosi na poticanje mladih osoba na preuzimanje uloga aktivnih građana u lokalnoj zajednici i razvoj njihovih kompetencija za rješavanje lokalnih potreba i problema te na podizanje razine informiranosti mladih o njihovim pravima i mogućnostima.

"Projekt "Za mlade u Pregradi - Gradski program za mlade 2021.-2025." definira nove mjere za mlade te potiče uključivanje mladih u izradu javnih politika prema mladima. S obzirom da je potrebno izraditi novi program za mlade koji će biti usklađen s novim trendovima i potrebama mladih, ovaj projekt prilika je za njegovu kvalitetnu izradu, kroz uključivanje što većeg broja mladih u aktivnosti koji će na taj način dati doprinos ovom bitnom dokumentu. U godinu dana trajanja projekta održat će se različite aktivnosti usmjerene aktivnom sudjelovanju mladih koje uključuju tribine, radionice, javne akcije, upitnike, fokus grupe te naravno samu izradu programa", istaknuo je gradonačelnik Marko Vešligaj te dodao kako je prvi Gradski program djelovanja za mlade donesen još 2007. godine, uz pomoć Udruge civilnog društva "Zefra". Sedam godina kasnije Grad odlučuje revidirati postojeći program te kroz projekt "Mladi za Pregradu, Pregrada za mlade" kreće u kreiranje novog Programa za mlade za period 2015.-2020. Osnaženi prijašnjim iskustvom, u tom kreiranju programa sudjeluje Savjet mladih grada Pregrade, Mreža udruga Zagor, Gradska uprava i vijeće, Gradska organizacija Crvenog križa te mladi s područja Pregrade, a u izradi programa poseban naglasak stavljen je na mlade iz ruralnih dijelova Pregrade. Kroz informativno-edukacijske radionice, kao i kroz radionice savjetovanja s mladima te kasnije javnim savjetovanjem, novi program za mlade donesen je 2015. godine.

Kako ističe gradonačelnik Vešligaj, Grad Pregrada već više od 13 godina kontinuirano provodi Program za mlade te za to izdvaja sredstva u gradskom proračunu. Godišnje se provodilo nekoliko projekata iz različitih područja Programa, kao što je podupiranje i promicanje neformalnog, izvaninstitucionalnog i cjeloživotnog obrazovanja mladih, unaprjeđenje perspektive za zapošljavanje i samozapošljavanje mladih s područja grada i županije, stvaranje infrastrukture i institucionalnih uvjeta za kvalitetno provođenje slobodnog vremena te kulturnih aktivnosti mladih, poticanje aktivnog sudjelovanja mladih u društvenom i političkom životu grada, promoviranje i podupiranje zdravih stilova života mladih. "Veliki naglasak stavljamo na aktivnu participaciju svih građana i građanki Pregrade, posebno mladih. Zbog toga je Grad 2018. godine kroz projekt "Mladi u Centru", koji je financirala Agencija za mobilnost i programe Europske unije te projektom "Uzmi pare i napravi nešto za mlade", uz financijsku podršku Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalne politike, dao mladima da direktno odlučuju o stvarima koje se tiču njih samih. Kroz projekt "Mladi u Centru", mladi su imali priliku kroz interaktivne radionice odlučivati o novom izgledu i sadržaju budućeg centra za mlade u Pregradi, a kroz projekt "Uzmi pare i napravi nešto za mlade" Grad Pregrada, uz gradove Zabok i Klanjec, prvi je grad u Hrvatskoj s participativnim proračunom za mlade. Samo u ovim spomenutim projektima, ukupno je s područja grada Pregrade sudjelovalo preko 200 mladih", zaključuje gradonačelnik Vešligaj.