02.10.2019. 15:44:58 - Grad Pregrada

Završena energetska obnova Upravne zgrade Grada Pregrade i aneksa

U Pregradi je danas održana konferencija za medije povodom završetka energetske obnove Upravne zgrade Grada Pregrade i aneksa zgrade koji koriste udruge civilnog društva. Uz gradonačelnika Marka Vešligaja konferenciji su prisustvovali zamjenica gradonačelnika Gordana Križanec Ružić i Julije Fišter, upravitelj Zanatske zadruge Kunagora, koja je izvodila radove.

Osim što je ugrađen novi sustav grijanja te je postavljena stolarija i nova rasvjeta, rekonstruirana je fasadna ovojnica i krov, što će smanjiti troškove održavanja i energenata odnosno grijanja i električne energije za 62,66 posto.

Bespovratna sredstva za obnovu

Izvođač radova bio je Kuna-gora zanatska zadruga iz Pregrade, koja je izabrana u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti kao najpovoljniji ponuđač. Ugovorena cijena radova, zajedno s PDV-om iznosi 3.900.440,27 kuna. Sredstva za sufinanciranje ovog projekta osigurao iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., u iznosu od 1.960.257,09 kn. Također, od Ministarstva regionalnog razvoja iz Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2018. godinu dobiveno je 883.910,57 kuna za provedbu predmetnog projekta. Dobivena sredstva pokrivala su građevinsko – obrtničke, elektrotehničke i strojarske radove, uslugu stručnog nadzora građenja, energetski pregled i izradu energetskog certifikata, upravljanje projektom i administraciju te promidžbu samog projekta.

Osim zgrade gradske uprave, u kojoj osim gradskih službi djeluju i druge županijske i državne službe, u tijeku je i energetska obnova zgrade Zemljišno knjižnog odjela u Ulici Stjepana Radića. Radove izvodi tvrtka Završni radovi Krešo d.o.o., a vrijednost ugovorenih radova iznosi 798.398,13 kuna s PDV-om. Stručni i projektantski nadzor nad izvođenjem radova obavlja projektni ured "Kostelgrad-projekt". Inače, Gradu Pregradi je kroz poziv Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja "Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora" odobreno sufinanciranje navedenog projekta energetske obnove zgrade gradske uprave u iznosu od 602.652,15 kuna, dok ukupna vrijednost iznosi 990.349,88 kn.

Uz to, započela je i energetska obnova zgrade NK Pregrada ukupne vrijednosti 680.852,45 kn, od kojih su bespovratna sredstva 421.749,20 kn. Za oba projekta dobivena su još sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, i to u iznosu od 228.032,02 kn za projekt energetske obnove zgrade Zemljišnoknjižnog odjela u Pregradi te 145.141,72 kn za projekt energetske obnove zgrade NK Pregrada. Sredstva za to su bespovratna, a dodjeljuju se isključivo radi sufinanciranja dijela sredstava koje je prijavitelj dužan osigurati iz vlastitih izvora.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj je isključiva odgovornost Grada Pregrade.