18.09.2019. 07:50:06 - Grad Pregrada

Predstavljanje "Monografije grada Pregrade"

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na predstavljanje "Monografije grada Pregrade" koje e se odrati u petak, 20. rujna 2019., u Gradskoj knjinici Pregrada, Trg Gospe Kunagorske 3, s poetkom u 19 sati.

Nova pregradska monografija govori o bogatoj povijesti, prirodnim ljepotama, kulturnim i sakralnim znamenitostima, gospodarstvu, tradiciji i obiajima, a poseban naglasak dan je na ljude ijom se zaslugom ponosimo injenicom da je Pregrada lijep i ureeni grad, koji se iz godine u godinu razvija na svim poljima.

Ovo dogaanje ujedno je uvod u manifestaciju "Branje grojzdja" kojoj je osnovna namjera njegovati tradicionalne obiaje Hrvatskog zagorja vezane uz berbu i preradu groa te prikazati tradicijsku kulturu naeg kraja, a koja e trajati od 21. do 29. rujna 2019.