03.10.2018. 17:38:18 - Grad Pregrada

Održana 12. sjednica Gradskog vijeća

 (Foto: Grad Pregrada)
(Foto: Grad Pregrada)

U Gradskoj vijećnici u Pregradi u utorak 2. listopada 2018. održana je 12. sjednica Gradskog vijeća Grada Pregrade. Sjednica je započela usvajanjem zapisnika s prethodne sjednice, a nastavila se dalje sukladno usvojenom dnevnom redu.

Vijećnice i vijećnici donijeli su Odluku o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja za projekt Vodoopskrbni podsustav visoke zone "Žolekov Breg-Glavni opskrbni cjevovodi Podsustav "Žolekov Breg" i tlačni cjevovod Crpna stanica "Košenine"-Vodospremnik "Žolekov Breg". Naime, gradsko društvo VIOP d.o.o. planira izgradnju glavnih opskrbnih cjevovoda Podsustava "Žolekov Breg" i tlačnog cjevovoda Crpna stanica "Košenine" - Vodospremnik "Žolekov Breg". Navedena ulaganja namjeravaju se ostvariti prijavom projekta na mjeru iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. za provedbu podmjere 7.2., tip operacije 7.2.1 "Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda". Predmetnim projektom i ulaganjima u izgradnju osigurat će se opskrba vodom za ljudsku potrošnju područja tromeđe grada Pregrada, općine Desinić i općine Hum na Sutli koje čine potrošači visokih zona naselja Vinagora-Mala Gora (Grad Pregrada), Druškovec Gora (Općina Hum na Sutli), Brezno Gora (Općina Hum na Sutli) i Desinić Gora (Općina Desinić).

Gradsko vijeće usvojilo je i Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića "Naša radost" za 2017./2018. te je donijelo Odluku o prodaji nekretnine - neizgrađenog građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni Pregrada, k.č. broj 1330/5, k.o Pregrada, u vlasništvu Grada Pregrade.

Odluke i Zaključke s 12. sjednice Gradskog vijeća možete vidjeti na linku.