11.12.2017. 14:42:27 - Grad Pregrada

Promovirana treća generacija prvostupnika sestrinstva Medicinskog fakulteta Osijek

U prostorima Srednje škole Pregrada prošli je petak promovirana treća generacija prvostupnika sestrinstva Medicinskog fakulteta Osijek. Promovirano je 20 studenata s područja županije i šire. 

Dislocirani studij sestrinstva Medicinskog fakulteta Osijek u Pregradi djeluje od 2010. godine. Trenutno je upisano 189 studenata, od kojih je oko 60 posto s područja Krapinsko-zagorske županije, a ostali dolaze iz svih krajeva Hrvatske, od Osijeka do Šibenika. 

Od ove akademske godine, Medicinski fakultet Osijek razdvojio se na Medicinu i Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo. Prema novom ustroju, studij Sestrinstva pripada Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo. Bitno je napomenuti da se novim ustrojem nastoji povećati kvaliteta užeg strukovnog područja, a plan i program i dalje ostaje sveučilišni u skladu sa programima Europske unije.