28.09.2017. 12:54:27 - Petra Vdović

Raspisan natječaj za dodjelu učeničkih stipendija, top stipendija i financijskih potpora

Grad Pregrada raspisao je natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola te top stipendija, kao i natječaj za dodjelu financijske potpore svim redovnim studentima s područja Grada Pregrade. 

Tako će Grad dodijeliti deset učeničkih stipendija u iznosu od 200 kuna redovnim učenicima srednjih  škola, s prebivalištem na području Pregrade, odnosno učenicima čiji roditelji ili skrbnici imaju  prebivalište u Pregradi, a koji pravo na stipendiju ili pomoć za školovanje nisu ostvarili po nekom drugom osnovu te deset top stipendija u iznosu 600 kuna za razdoblje od deset mjeseci. Pravo na top stipendiju imaju redovni studenti i studentice koji imaju prebivalište na području grada Pregrade, a koji se zbog svoje izvrsnosti ističu u polaganju ispita i završavanju godina studija, odnosno kojima je prosjek ocjena najmanje 4,0. Također, pravo na top stipendiju imaju i studenti prve godine preddiplomskog ili integriranoga preddiplomskog i diplomskog studija te prve godine stručnog studija koji se na rang-listi za upis nalaze među deset posto najuspješnijih kandidata sukladno propisima matičnoga visokog učilišta za tekuću akademsku godinu.

Pravo na financijsku potporu imaju svi redovni studenti s prebivalištem na području grada Pregrade, koji žive u obiteljima čiji dohodak po članu kućanstva nije veći od 2.500 kuna, a koji ne primaju stipendiju iz gradskog, županijskog ili državnog proračuna te koji ne studiraju na visokim privatnim učilištima.

Svi potrebni dokumenti za ostvarivanje prava na stipendiju, top stipendiju ili financijsku potporu trebaju se dostaviti preporučeno poštom ili  osobno u prijemnu kancelariju Grada (soba br. 15.) u roku 15 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči Grada  Pregrade i na službenoj gradskoj web stranici, odnosno do 13. listopada 2017. Na osnovu konačne rang liste za dodjelu stipendija, Grad Pregrada će s korisnicima stipendije sklopiti ugovor.

Detaljnije informacije, kao i potrebne prijavne obrasce možete naći na gradskoj web stranici.